Öne Çıkanlar eğitim MEB eyt RT EBA TV Ortaokul TBMM

YKS’nin ilk oturumu TYT sorunsuz bir şekilde tamamlandı

YKS’nin ilk oturumu olan TYT, bugün sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sınava başvuran sayısı geçen yıla kıyasla yaklaşık 250 bin artışla 3 milyon 498 bin 18 olmuştur. 

500 tam puan olan YKS puanı üzerinde TYT’nin etkisi %40, AYT’nin etkisi ise %60 olmaktadır.

165 dakika süreli ve 120 sorudan oluşan TYT’de Türkçe ve Matematik testlerinin herhangi birinden en az 0,5 net yapan bir öğrencinin TYT puanı hesaplanacak ve bu adaylar ön lisans tercihi yapabilecektir. Sınav sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacaktır.

PDR KOORDİNATÖRÜ SİBEL DURAK

YKS Sınavını Bahçeşehir Koleji Öğretmenleri Yorumladı. Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Sibel Durak, “Testlerin getireceği puan, testin o seneki Türkiye soru çözüm ortalaması ve standart sapma değerlerine göre oluşur. Testlerin getireceği puan, testin o seneki Türkiye soru çözüm ortalaması ve standart sapma değerlerine göre oluşur. Türkçe testindeki paragraf sorularının geçen yıla göre daha zor algılandığı ve testin adayların planladıklarından daha fazla zaman aldığı söylenebilir. Bu durum Türkçe testinin Türkiye soru çözüm ortalamasının düşmesine, soruların puan değerinin ise geçen yıla göre artmasına neden olabilir. Dolayısıyla geçen seneki TYT ile aynı netleri çıkaran bir öğrencinin tahmininden daha yüksek puan almasına sebep olacaktır. Temel Matematik Testi, TYT’nin toplamda en yüksek puanı getiren testi olmaya devam edecektir. 

Diğer testlerdeki sorular zorluk açısından geçen sene ile paralellik göstermektedir. Dolayısıyla ortalama ve puan değerlerinde belirgin farklılıklar olmayabilir. Tüm soruları okuyup dikkatle çözen ve bilgiyi ezberlemeden yorum yapabilen öğrencilerin sıralamada üstlerde yer alacağı bir sınav olmuştur. ” dedi.

Depremzede öğrenciler için özel kontenjan ayrılacak

Deprem bölgesi illerindeki devlet üniversitelerinde, genel yerleştirme dışında, %25 oranında ayrı bir kontenjan ayrılacaktır. Genel yerleştirme sıralamasının dışında, deprem illerindeki öğrenciler kendi aralarında sıralanıp, puan önceliğine ve tercih sırasına göre bu ilave kontenjanlara yerleştirilecektir. Ayrıca özel üniversitelerin tamamında, her programda, depremzede öğrencilere 1 kişilik kontenjan ayrılacaktır. Toplamda 21 bin 560 öğrenci yararlanacaktır. 

Bu kontenjandan kimler yararlanabilecek?

6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla aşağıdaki illerde ikamet eden adaylar yararlanabilecek:

Olağanüstü Hâl kapsamındaki iller ile 

Sivas’ın Gürün ilçesi 

Bu kontenjandan kimler yararlanamayacak?

Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan, 

Yükseköğretim programından mezun durumda olan,

Üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesilen adaylar. 

Hangi üniversitelerde ek kontenjan ayrılacak? 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji 

Adıyaman

Çukurova

Dicle 

Fırat

Gaziantep 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji 

Harran

Hatay Mustafa Kemal

İnönü 

İskenderun Teknik

Kahramanmaraş Sütçü İmam

Kahramanmaraş İstiklal

Kilis 7 Aralık

Malatya Turgut Özal 

Osmaniye Korkut Ata

Bu kontenjanların dışında:

Vakıf Üniversitelerindeki her bir programa, 

Kanun’da öngörülen %15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü kapsamı dışında olmak üzere depremzede YKS adayları için birer kontenjan ayrılacaktır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI TUĞBA AKTAŞ

“Çeldiricileri kuvvetli paragraf soruları belirleyici olacaktır!”

TYT Türkçe testinde geçen seneki gibi 7 dil bilgisi sorusu sorulmuş, diğer sorular sözcük ve cümle anlamı ile paragraf sorularından oluşmuştur.

Dil bilgisi soruları konuyu bilen öğrencileri zorlamayacak şekildedir. Anlam sorularında anlaşılması zor kelime olmamakla birlikte 4 veya 5 paragraf sorusunun çeldiricileri oldukça kuvvetli olduğundan bu soruların belirleyici olacağı düşünülmektedir.

Dil bilgisinde geçen yıldan farklı olarak “öge” konusu doğrudan değil; “tamlama, edat ve fiilimsi” ile ilişkilendirilerek sorulmuştur.

Genel olarak okuma ve yorumlama becerileri gelişmiş, kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olduğunu söylemek mümkündür. 

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI TANER KAYIŞ

TYT Temel Yeterlilik testindeki matematik soruları, 9 ve 10. sınıf kazanımlarından sorulmuştur. ÖSYM geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da matematik sorularını ezberci mantıktan uzak, tamamıyla okuduğunu anlayıp yorumlayabilen ve görsel algısı iyi olan öğrencilerin başarılı olacağı üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlamıştır. Sorular, öğrencilerin işlem becerilerinden çok okuduğunu anlama becerilerini ölçmüştür.

Özellikle 6-7 sorunun “Aşağıdakilerden hangisi olabilir ya da olamaz?” şeklinde sorulmasının öğrencilerin seçenekleri tek tek elemek zorunda kalmaları nedeniyle ekstra zaman harcamalarına sebep olduğu düşünülmektedir.

10. sınıf kazanımlarına ait 3 soru olup, 9. sınıf kazanımlarına ait problem sorularında görsel okuma becerisi gerektiren sorulara da yer verilmiştir. 

Matematik testinde, soru kalıplarını ezberleyip sonuca gitmeye çalışan öğrencilerin değil, temel matematik bilgisi olup bu bilgiyi yorumlayabilen ve okuduğunu hızlı anlayabilen öğrencilerin daha başarılı olacağı düşünülmektedir. 

GEOMETRİ BÖLÜM BAŞKANI ÖMER ARAT

TYT Geometri testi, 9 ve 10. sınıf öğretim programına ait kazanımları içeren, güncel hayattan örnekler ile ilişkilendirilen yeni nesil sorulardan oluşmuştur. Tüm sorular öğrencilerin çözüm için temel geometri bilgilerinin yanı sıra geometrik düşünme becerilerini de kullanmalarını gerektiren bir yapıdadır. Çizime dayalı küp sorusunun sınavın ayırt edici sorusu olduğunu söylemek mümkündür. 

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI RAFET SAYAR

Fizik soruları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda da 9 ve 10. sınıf öğretim programına ait olan kazanımları içeren ancak 10. sınıf kazanımlarının daha ağırlıklı olduğu bir sınav olmuştur. Geçmiş yıllardan farklı olarak öğrencilerin hem 9 hem de 10. sınıf kazanımını analiz etmelerini gereken 1 soru sorulmuştur.

Günlük hayattan örnekler ile hikâyeleştirilerek hazırlanmış yeni nesil sorular bu yıl da sorulmuştur. Fizik testi 1 soru dışında matematiksel işlem gerektirmeyen orta güçlükte sorulardan oluşmuştur. Sorularda öğrencilerden günlük hayatta karşılaşabileceğimiz bazı olayları fizik dersi açısından yorumlamaları beklenmiştir.

Bu yıl yapılan sınav için 9. ve 10. sınıf fizik konularını, MEB kazanımları doğrultusunda özümsemiş tüm öğrencilerin, rahatlıkla yorumlayarak cevaplayabilecekleri sınav olduğunu söylemek mümkündür. 

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI YASEMİN ÇİNKAYA

TYT Kimya soruları geçen yıllarda olduğu gibi, 9. sınıf “Doğa ve Kimya” ünitesi ile 10. sınıf “Kimya Her Yerde” üniteleri dışında kalan tüm 9 ve 10. sınıf ünitelerini kapsamaktadır. Kimya soruları açık, anlaşılır ve cevaba net biçimde ulaşılabilecek şekilde hazırlanmıştır. 

Sorular, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da öğrencilerin temel kimya bilgi ve becerilerini ölçen bir niteliktedir. Matematik işlem becerisi gerektiren bir tane soru bulunmaktadır. Önceki yıllardan farklı olarak testte, daha kısa metinler yer almış, grafik, görsel ya da tablo yorumlamayı gerektiren sorular sorulmamıştır. Bu yıl günlük hayatla ilişkili sorulara yer verilmemesi dikkat çekici olmuştur.

TYT Kimya testinin, düzenli ve planlı çalışan tüm öğrencilerin zorlanmadan çözebilecekleri kolay ve orta düzey zorlukta sorulardan oluştuğunu söylemek mümkündür. 

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI MELİKE KILIÇ

Biyoloji testinde, 9 ve 10. sınıf düzeylerine ait ünitelerden birer soru bulunmaktadır. Sorular Millî Eğitim Bakanlığı Öğretim Programı kazanımlarına uygundur. Temel bilgilerin sorgulandığı soruların yanı sıra kavrama düzeyinde sorular da yer almıştır. Soruların güçlük düzeyi açısından geçen yıl ile benzerlik gösterdiği söylenebilir. Testte, öğrenciler sınav hazırlık sürecinde sıkça aşina oldukları soru tipleri ile karşılaşmış olup, düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olacağı ön görülmektedir. 

TARİH BÖLÜM BAŞKANI KAHAR ALKAN

Tarih soruları, önceki yıllardaki soru dağılımıyla paralellik göstermekte olup, 3 soru bilgiyi analiz edebilen öğrencilerin doğru yanıtlayabileceği düzeydeyken, 2 soru kavramsal bilgiye hâkim olan öğrencilerin yanıtlayabileceği düzeydedir. Sorular MEB tarafından daha önce açıklandığı gibi 1. Dönem kazanımlarıyla örtüşmektedir. Testin bütününe bakıldığında soruların zorluk derecesi orta düzeyde olup Millî Mücadele Dönemi ile ilgili sorunun tarih testinin belirleyici sorusu olduğunu söylemek mümkündür. 

COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI İSMAİL ÜMİT SOYKAN

TYT Sosyal Bilimler testi sorularının sınıf seviyelerine göre dağılımına bakıldığında 9. sınıftan iki, 10. sınıftan üç kazanımı ölçen soru bulunduğu görülmektedir. Bir önceki yılın soruları ile karşılaştırıldığında gerek ünite ve sınıf seviyelerine göre dağılımı gerekse zorluk düzeyi bakımından önemli bir farklılığın olmadığını söylemek mümkündür. Bu yılın coğrafya soruları genel olarak, eğitim ve öğretim dönemi boyunca düzenli tekrar yapan ve test çözen öğrencilerin zorlanmadan yanıtlayabileceği kolay ve orta güçlükteki sorulardan oluşmaktadır. 

FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI FİLİZ YILDIRIM

TYT felsefe soruları, geçen yılki TYT felsefe sorularında olduğu gibi okuduğunu anlama ve genel kültür becerisiyle çözülebilecek sorulardan oluşturulmuştur. Bu anlamda kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin daha kolay yanıtladığı bir test olduğu düşünülmektedir. Bu yıl 1 soru dışında, sorularda doğrudan filozof görüşlerine yer verilmemiştir.  Paragraflar önceki yıllara göre daha kısa tutulmuş, ezbere dayalı sorulara yer verilmemiştir. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf öğrencilerin çözmesi gereken sorular; 2021 TYT ve öncesinde olduğu gibi filozof isim ve kitaplarına değinen, seçeneklerde terimlerin yer aldığı alışık olduğumuz felsefe sorularından esinlenerek hazırlanmıştır. 

YKS SONRASI İÇİN ÖNERİLER

Sınav sonrası adayları önemli bir tercih süreci bekliyor. Bu sürece donanımlı, araştırma yaparak ve yüksek motivasyonla hazırlanmaları önemli. Araştırmalar gösteriyor ki gençlerin meslek kararı verirken en çok etkilendikleri kişiler ebeveynleri. Bu nedenle ebeveynlere “Ben Sana Demiştim” ile başlayan cümlelerden, kıyaslamalardan ve çocukları için yaptıklarını yüze vurmaktan uzak durmalarını öneriyoruz. 

Sınav sonrası dinlenmek herkese iyi gelecektir. Hem öğrenciler hem de ebeveynler zor ve yorucu bir süreci tamamlamak üzereler. Yaşanan stresten arınmak için sınav nasıl geçmiş olursa olsun sakin ve huzurlu vakit geçirmeye hem gençlerin hem de anne babaların ihtiyacı var. Bu nedenle ailecek keyifli vakit geçirmek için dinlenme planları yapılmalıdır.  

Kısa bir dinlenme sürecinin ardından tercih dönemine hazırlık yapmaya başlanmalı. Adayların tercih dönemini beklemeden meslekleri, üniversiteleri araştırmaya başlamaları sağlıklı olacaktır. Öğrencinin sınav sonucundan beklentisi hedeflediği üniversite ve bölümü karşılamayacak gibi görünüyorsa, diğer alternatiflerin neler olabileceği ailece değerlendirilebilir. Alternatifsiz olmak öğrencilerin yaşayacağı gerginliği arttırıp kendilerini çaresiz hissetmelerine sebep olabilir.

Anahtar Kelimeler:
TytYks
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.