Öne Çıkanlar eğitim MEB RT EBA TV Ortaokul lgs sınav

Eğitimciler değerlendirdi; 2022 AYT Matematik soruları geçen yıla göre daha kolaydı

Fen Bilimleri ve Türk Dili ve Edebiyatı sorularının zorluk derecesi geçen sene ile paralellik gösterdi. Dolayısıyla ortalama ve puan değerlerinde belirgin farklılıklar olmaması ihtimali bulunuyor. Ancak Matematik testi soruları geçen yıla göre daha kolay algılandı ve bunun sonucunda Matematik testinin YKS-SAY ve YKS-EA puanlarının oluşumundaki toplam katkı oranı geçen seneye göre azalacak gibi duruyor.

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün 10.15-13.15 saatleri arasında uygulandı. AYT’ye yaklaşık 2 milyon 56 bin 512 adayın girdiği tahmin ediliyor. 126 sorudan oluşan AYT için 180 dakika süre tanındı. AYT’nin YKS puanındaki ağırlığı ise %60 olarak belirlendi.

Bu yıl yapılan değişiklikle 180 AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı buna göre; puan türüne göre ağırlıklı 2 testin herhangi birinden en az 0,5 net yapan bir öğrencinin AYT puanı hesaplanacak ve lisans tercihi yapabilecek.

ÖSYM tarafından 20 Temmuz’da açıklanacak YKS sonuçlarını Bahçeşehir Koleji Akademik Kadrosu yorumladı.

 PDR KOORDİNATÖRÜ SİBEL DURAK

Testlerin getireceği puan, testin o seneki Türkiye soru çözüm ortalaması ve standart sapma değerlerine göre oluşur. Fen Bilimleri ve Türk Dili ve Edebiyatı sorularının zorluk derecesi geçen sene ile paralellik göstermektedir. Dolayısıyla ortalama ve puan değerlerinde belirgin farklılıklar olmayabilir. Ancak Matematik testi soruları geçen yıla göre daha kolay algılanmıştır. Bu durum Matematik Türkiye soru çözüm ortalamasının artmasına, soruların puan değerinin ise geçen yıla göre düşmesine sebep olabilir. Bunun sonucunda Matematik testinin YKS-SAY ve YKS-EA puanlarının oluşumundaki toplam katkı oranı geçen seneye göre azalacaktır.

AYT’DE HANGİ PUAN TÜRLERİ İÇİN HANGİ TESTLERDEN NE KADAR NET ÇIKARILMALI

YKS-SÖZ puanının hesaplanabilmesi için, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI/SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ ile SOSYAL BİLİMLER-2 testlerinin herhangi birinden EN AZ 0,5 net çıkarılmış olması gerekir.

YKS-SAY puanının hesaplanabilmesi için, MATEMATİK TESTİ ile FEN BİLİMLERİtestlerinin herhangi birinden EN AZ 0,5 net çıkarılmış olması gerekir.

YKS-EA puanının hesaplanabilmesi için, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI/SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ ile MATEMATİK testlerinin herhangi birinden EN AZ 0,5 netçıkarılmış olması gerekir.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI TUĞBA AKTAŞ

Türk Dili ve Edebiyatı Testi’nin zorluk seviyesinin geçen seneki sorularla paralel olduğu görülmüştür. Bununla birlikte düzenli çalışıp tekrar yapan öğrencilerin güzel sonuç alacağı bir sınavdır.

Soru dağılımının geçen seneki gibi 6 adet anlama ve yorumlama, 18 adet edebiyat sorusu şeklinde olduğu görülmüştür. Ağırlıklı konu yine şiir bilgisi ile divan edebiyatıyken her sınıf düzeyinde soru gelmiştir. Testin geneline baktığımızda zorlayıcı bir paragraf sorusunun dışında yeterli alan bilgisi olan, öğrencilerin yapabileceği bir sınav olduğu görülmektedir.

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI TANER KAYIŞ

2022 AYT matematik soruları orta güçlükte ve kazanımlara uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Sorularda ifadeler oldukça açık ve anlaşılır olup uzun metinli karmaşık sorulara yer verilmemiştir. Geçen sene ile karşılaştırıldığında soruların daha kolay olduğu söylenebilir. Düzenli bir şekilde derslerini takip ederek test çözen ve soruları dikkatlice okuyan her öğrencinin başarılı olacağı bir sınav olmuştur.Matematik soruları ağırlıklı olarak 11. ve 12.sınıfa ait öğretim programlarına uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Sınavda 27 adet Matematik sorusu ve 13 adet Geometri (4 adet Trigonometri olmak üzere) sorusu yer almıştır.

GEOMETRİ BÖLÜM BAŞKANI ÖMER ARAT

2022 AYT Geometri sorularının 4 tanesi Trigonometri konusundan sorulmuştur. 11. ve 12. Sınıf Öğretim Programı çerçevesinde hazırlanan soruların üç tanesi Analitik Geometri ve iki tanesi Geometrik Cisimler konularını içermektedir. Trigonometri sorusunun dışında sınavın kalan sorularında üçgenle ilgili soru sorulmamıştır.  Sorular, güncel hayat problemleri ile ilişkilendirilmiş olup yeterli düzeyde çalışan öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği niteliktedir.

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI RAFET SAYAR

2022 AYT Fizik soruları, matematiksel işlem gerektirmeyen, kazanımların günlük hayatla ilişkilendirildiği, öğrencilerin kazanımlara dair hâkimiyetini ölçen ve bilginin yorumlanmasını gerektiren niteliktedir. Soruların tamamı bilgiyi yorumlama ve bilgiyi günlük hayattan verilen örnek içinde muhakeme etmeye zorlayan sorular şeklinde sorulmuştur. Hikâyeleştirilmiş yeni nesil sorulara da yer verilmiştir. Orta güçlükte sorulardan oluşan sınavda, beklenildiği üzere 11. ve 12. Sınıf Fizik Öğretim Programları’nda yer alan konuların kazanımlarını içeren sorular sorulmuştur. Geçen yıl her iki sınıf seviyesine ait konulardan 7 şer soru çıkmış iken bu yıl 12.sınıf konularından 8 soru ve 11.sınıf konularından 6 soru sorulduğu görülmüştür. Sınavda öğretim programı dışı veya belirtilen kapsam dışında soru bulunmamaktadır.

Sonuç olarak 11.sınıf ve 12.sınıf konularına hâkim, kazanımları tam olarak özümsemiş, konuya dair günlük hayatla ilgili yaşamsal örnekleri anlamış, düzenli ve yeterli sayıda soru çözen öğrencilerin yapabileceği güzel bir sınav olmuştur.

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI YASEMİN KESKİN ÇİNKAYA

“Geçen yıllara kıyasla soruların ünitelerdeki konulara dağılımlarında farklılıklar yer alıyor”

Fen Bilimleri testinin 13 adet kimya sorusunun 8 tanesi 11.sınıf, kalan 5 tanesi ise 12.sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı kazanımlarıyla uyumludur. Sınavda 9 ünitenin tümünden en az birer adet soru yer almasına karşın geçen yıllardan farklı olarak soruların ünitelerdeki konulara dağılımlarında farklılaşmalar göze çarpmaktadır. Elektrokimya ünitesinden eski yıllarda olduğu gibi yine 2 soru gelmiştir ancak her iki sorunun da Elektrokimyasallar Piller konusundan ve benzer nitelikte sorular olduğu görülmüştür. Aynı ünite kapsamında hemen her yıl soru gelen Elektroliz ve Redoks konularına da yer verilmemiştir. Benzer bir durum da Kimyasal Denge ünitesinde göze çarpmaktadır, her yıl AYT Kimya testinde yer alan Asit-Baz konusuna bu yıl yer verilmemiştir. Ayrıca Organik Bileşikler ünitesi kapsamındaki 2 sorunun da eski yıllardan farklı olarak Hidrokarbonlar yerine Fonksiyonel Gruplar ünitesinden sorulması tercih edilmiştir. Sınavın 11.sınıf düzeyindeki 8 sorusu, kolay ve orta düzey zorluktadır buna karşın konuyu iyi kavramış öğrencilerin yapabileceği detayları ve formülleri de içermektedir. Tüm soruların yaklaşık yarısı işlem becerisi gerektiren sorulardır. 12.sınıf düzeyinde sorulmuş 2 soru oldukça belirleyici niteliktedir ve birden çok kazanım hedefi aynı soruda ölçülmektedir. Nernst Eşitliği kullanılarak çözülmesi beklenen ilk soruda öğrencilerin ayrıca logaritmik işlem becerisi de önem arz etmedir. Diğer belirleyici soruda ise Aldehitlerin belirteç tepkimesi sorgulanırken, uzun yıllardır sınavlarda sık görmediğimiz mol-hesaplama ve yapı izomerliği de aynı soruda sorgulanmıştır. Kimya testine genel olarak bakıldığında yeni nesil soru içermeyen, klasik tipte sorulardan oluşan, doğrudan bilgiyi ölçen, tahminlerimiz doğrultusunda öngördüğümüz ve sınavlarımızda da sıklıkla sorguladığımız kazanımları ölçen sorularımızla da yüksek oranda benzerlik gösterdiği görülmektedir. Sınavda yer alan kimya sorularının 2021_YKS’nin AYT kimya sorularıyla karşılaştırıldığında kısmen farklılıkları olsa da kapsam ve zorluk düzeyi bakımından büyük ölçüde benzerlik gösterdiği ayrıca YKS hazırlık sürecinde düzenli ve planlı çalışan sayısal alan öğrencilerinin de çok da zorlanmadan çözebileceği nitelikte, temel bilgi ve beceri düzeyine hitap eden, açık, anlaşılır olduğu söylenebilir.

 BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI MELİKE KILIÇ

Biyoloji soruları MEB Biyoloji Dersi Öğretim Programı’na uygun olup 11. ve 12. Sınıf müfredatına ait kazanımlar dengeli şekilde yer almıştır. Biyoloji testi, öğrencilerin temel bilgilerini sorgulayan, kolaylıkla yapabilecekleri sorular içermesinin yanı sıra kavrama düzeyinde bilgilerin sorgulandığı, dikkat isteyen ve yorum yapmalarını gerektiren nitelikte sorular da içermektedir. “Komünite Ekolojisi” konusuna ait sorudaki “avcılık baskısı” ifadesi yapılacak farklı yorumlarla hatalı cevaba yönelmeye neden olabilir. Ayrıca “Enzim olarak görev yapan RNA molekülleri bulunmaktadır.” bilgisi bu yıl ilk kez sorgulanmıştır. Zorluk düzeyi bakımından sınava iyi hazırlanan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği kolay ve orta düzey soruların yanı sıra “kan pH değerinin düşmesine bağlı hemoglobinin oksijen doygunluğu” ile ilgili soruda olduğu gibi doğru yorumlanması gereken ve dikkat isteyen sorular eleyici olabilir.

 TARİH BÖLÜM BAŞKANI KAHAR ALKAN

TARİH AYT-1

AYT-1 Tarih testi, sınavdaki soruların 3’ü değerlendirme ve yorum becerisi gerektiren sorulardan oluşurken 7 sorunun çözümü için kavram bilgisi gerekmektedir. Millî Mücadele Dönemi’ni kapsayan kazanımlardan gelen soruların sınavın belirleyici soruları olduğu söylenebilir. AYT-1 Tarih testi MEB kazanımlarıyla örtüşmekte olup testin bütününe bakıldığında soruların zorluk derecesinin orta düzeyde olduğunu söylemek mümkündür.

TARİH AYT-2

AYT-2 Tarih testinin tamamı kavram bilgisi ölçen sorulardan oluştuğundan bu bölümün sorularının güçlük derecesini zor olarak değerlendirebiliriz. Osmanlı Tarihi ile Millî Mücadele Dönemi’ni kapsayan kazanımlardan gelen soruların sınavın belirleyici soruları olduğu söylenebilir.

AYT Tarih sorularının geneline bakıldığında; kazanım dışı soru olmamakla birlikte daha önceki yıllarda hazırlanmış güncel konuları kapsayan ve harita okuma, eşleştirme, grafik yorumlama gibi yeni nesil soru tarzlarına yer verilmediği görülmüştür. Türk Tarihinde dönüm noktası olan antlaşma, savaşlar ve temel kavramları kapsayan kazanımlar üzerinden bir sınav oluşturulduğu ve zorluk derecesinin önceki yıllara göre daha düşük olduğu söylenebilir.

COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI ÜMİT SOYKAN

Coğrafya dersine ait 2022 AYT Sosyal Bilimler-1 testindeki soruların 11. ve 12. sınıf kazanımlarına eşit oranda dağıldığı, her üniteden soruya yer verildiği görülmektedir.Bu testte ekstrem doğa olayları ve kültür bölgeleri konularına ait soruların seçeneklerinde, diğer sorularla karşılaştırıldığında biraz daha güçlü çeldiricilere yer verilmiştir. Sosyal Bilimler-1 testindeki coğrafya sorularının genel olarak orta güçlük düzeyinde olduğu söylenebilir.

Sosyal Bilimler-2 testinde 11. sınıf Öğretim Programı’ndaki kazanımlara ait soruların 12. sınıfa göre daha fazla olduğu bununla birlikte her üniteden soruya yer verildiği görülmektedir. Ulaşımı etkileyen doğal faktörlerle ilgili sorunun çeldiricisinin güçlü olması nedeniyle, bazı öğrencilerin iki seçenek arasında kararsız kalabilecekleri tahmin edilmektedir. Sosyal Bilimler-2 testinde de coğrafya sorularının genel olarak orta güçlük düzeyinde olduğu söylenebilir.

Her iki testin sorularına da bakıldığında, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusuyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili üç soruya yer verilmesi dikkat çekmektedir.

Dün gerçekleştirilen TYT oturumu ile karşılaştırıldığında AYT coğrafya soruları arasında kolay olarak nitelendirilebilecek düzeydeki soruların oransal olarak daha az olduğu görülmektedir.

 FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI FİLİZ YILDIRIM

Felsefe soruları, 2021 AYT felsefe sorularına benzer tarzda olup felsefe öğretim programı kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Sorular, öğrencilerin okuduğunu anlama ve alan bilgisini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmış, paragrafların içinde cevapların bulunabilmesi için küçük ipuçlarına da yer verilmiştir. Terimlere 2021 yılına göre daha fazla yer verilmiş olsa da paragraf içinde ve seçeneklerde terimlerin açıklamalarına yer verilmiştir.

Psikoloji ve mantık soruları, 2021 AYT sorularında olduğu gibi kısa ve öğrencilerin alan bilgisini ölçen, yoruma yer vermeyen sorulardan oluşturulmuştur. Sorular MEB öğretim programı kazanımlarına uygun ve anlaşılırdır. ‘’Çok Değerli Mantık’’ konusuna ait soru uzun yıllar sonra ilk kez sorulmuş olsa da çalışan bir öğrencinin takılmadan yapabileceği bir soru tarzı seçilmiştir.

Sosyoloji soruları, 2021‘de olduğu gibi öğrencilerin paragrafı okuyarak yapabilecekleri ve doğrudan ilgili kazanımı ölçen bir yapıda hazırlanmıştır. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.