Öne Çıkanlar eğitim MEB RT EBA TV Ortaokul TBMM lgs

Eğitmenler LGS sorularını değerlendirdi

2022 LGS’yi geride bıraktık. Doğa Koleji Bölüm Başkanları tüm dersleri ayrı ayrı değerlendirdi. Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, öğrencilerin sınav sonrası psikolojisi ile ilgili velilere önerilerde bulundu. Öğrencilerin sınavları nasıl geçmiş olursa olsun onlara sınav hakkında bir yorum yaparken tüm yıl boyunca sınav için verdikleri emeğin unutulmamasını hatırlattı. Bazı öğrencilerin sınavdan sonra sınavla ilgili konuşmak istemeyebileceğini, böyle bir durumda anlayışlı olunmasını, konuşmaya karar verdiğinde iletişime geçmenin daha doğru olacağını ifade etti. Öğrencilerle sınav hakkında konuşurken eleştirmeden, karşılaştırma yapmadan sadece öğrencinin duygularını anlamaya çalışarak konuşmanın ebeveyn çocuk ilişkisini güçlendireceğini vurguladı.

Öğrencilere sınav hakkında yorumda bulunurken söylenilen söz ile beden dilinin tutarlı olunmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin bazılarının sınavdan sonra duygularında dalgalanmalar yaşanabileceğini, bunun normal ve geçici bir süreç olduğunu söyledi. 30 Haziran’da açıklanacak sınav sonuçlarının ve yayımlanacak Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda açıklanacak takvim ve esaslara göre tercih döneminin iyi değerlendirilmesi ve merkezî-yerel tercihlerin mutlaka öğrenciyi yakından tanıyan -tüm yıl boyunca hem akademik hem sosyal süreçlerini izlemiş olan- rehber öğretmenleri ile yapılmasının oldukça önemli olduğunu söyledi.

TÜRKÇE Okuduğunu Anlama ve Yorumlama Becerisi Yine Ön Planda

Türkçe Bölüm Başkanı  Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, "2022 LGS Türkçe branşında okuduğunu anlama ve yorumlama, anahtar beceridir" dedi.  Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu sınavla ilgili şu yorumu yaptı: 

"Bu beceri; gerek sözcük, cümle ve paragrafta anlam gerek de grafik-tablo sorularıyla sınanmıştır. Ana dil eğitiminde sarmal bir şekilde dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma etkinlikleriyle yorum becerisi gelişmiş ve okumayı günlük hayatının bir parçası hâline getirmiş öğrencilerin, sınavı bir adım önde tamamlayabileceğini söyleyebiliriz. Sınavda, tek bir sözcüğün anlamından ziyade söz gruplarının anlamını bağlamdan tahmin etmede antrenmanlı öğrencilerin çözümleyebileceği eleyici bazı soruların olduğunu belirtebiliriz. Söz varlığının geliştirilmiş olması; metin tamamlama, metinde hangi önemli noktaların vurgulandığını belirleme, içerik yorumlama sorularında da öğrencileri bir adım öne çıkaracaktır. “Gözlem, tartışma, karşılaştırma, tanımlama” gibi kavramların bilinmesi de yorum becerisini desteklemektedir. Bu durum da branş bazlı bazı terimlerin bilinmesinin önemini ortaya koymaktadır. Daha önceki yıllarda olduğu gibi grafik-tablo ve görsel yorumlama soruları da sorulmuştur. Bu sorularda işlem basamaklarını takip etmek, yardımcı düşünceleri belirleyebilmek, çıkarımda bulunabilmek, haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiğini tespit edebilmek, metin türlerine ait özellikleri bilmek önemli. Geçen yıllardan farklı olarak bu yıl özlü söz; konu, başlık ve ana fikir gibi soru tarzları sorulmamıştır."

Dil Becerisi de Sınandı

Dil bilgisi kazanımları, geçen yıl sınavda yer almamıştı. Fiilimsi konusundan soru sorulmayan 2022 LGS’de; yazım ve noktalama, fiilde çatı, cümlenin ögeleri, anlatım bozukluğu konusundan soru gelmiştir. Dil bilgisi sorularında hem ön bilgileri doğru okuyup yorumlayabilmek hem de kuralları iyi öğrenmiş olmak sınav başarısı için önemlidir.

MATEMATİK: Öğrencilerin Matematik Okuryazarlığı Becerisi Sınanmıştır

2022 LGS matematik soruları incelediğinde tüm soruların 8. sınıf müfredatına bağlı kalınarak hazırlandığı söylenebilir. Sorular açık bir dille ve yalın bir şekilde sorulmuştur. Matematik testinde, temel bilgi ve uygulama düzeyindeki sorular da yer almaktadır. Geçen yılki LGS matematik sorularıyla karşılaştırdığımızda bu yılki soruların çözüm adımlarının daha kısa olması, zaman yönetimi açısından öğrencilere kolaylık sağlamıştır. Sınavın matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği ve sorularda açık bir dil kullanıldığı dikkat çekmektedir.

MEB’in yayımladığı örnek sorularda olduğu gibi, sorular verilen üst bilgiler ile öğrencilerden doğru yorum yaparak çözüme ulaşması istenmektedir. Bazı sorularda farklı konulara ait kazanımların bir arada kullanıldığı bağlamsal soru örneklerine rastlanmaktadır. Sorular görsel anlamda zengindir ve problem çözme yeteneğini ölçmektedir.

Matematik branşı için şu söylenebilir ki düzenli çalışma, konu tekrarı yapma ve bol test çözme ile LGS’de başarı sağlanabilir.

BERİVAN DÜLĞER – MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI

FEN BİLİMLERİ  Fen Bilimleri Testi Bilgi Hâkimiyeti ve Yorum Becerisini Gerektiriyor

Fen bilimleri testi, 8.sınıf tüm ünitelerini kapsamaktadır. Soruların ünitelere dağılımı: Mevsimler ve İklim 1 soru, DNA ve Genetik Kod 4 soru, Basınç 2 soru, Madde ve Endüstri 5 soru, Basit Makineler 2 soru, Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi 4 soru, Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi 2 soru şeklindedir.

A kitapçığı, biyoteknoloji konusu ile ilgili 4.soru, besin zinciri ve enerji akışı konusu ile ilgili 5.soru, sıvı basıncı ile ilgili 11.soru, elektrik yükleri ve elektriklenme konusu ile ilgili 14 ve maddenin ısı ile etkileşimi konusu ile ilgili 19.soruların diğer sorulara göre daha ayırt edici olduğu söylenebilir.

Sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun olup sorularının görsel ve grafik okuma, bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir.

M. FATİH TÜFEKÇİ- FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Bilginin Yanı Sıra Yorumlama Becerisi de Ön Plandaydı

2022 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testi soruları, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yayımlanan örnek sorularla benzerlik göstermektedir. Sorular beklediğimiz nitelikte olup, dersimizin kazanımlarına ait kavramları sorgulamaktadır. Öğrencilerin neden-sonuç çıkarımı yaparak kazanıma ait bilgilerini kullanmalarını gerektiren, Atatürk’ün sözlerinden farklı kazanımlara ait çıkarım yapacakları, alan bilgilerinin ölçüldüğü bir sınavdı. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili sorunun diğerlerine göre daha ayırt edici ve bilgi ağırlıklı olduğu söylenebilir. Soru-ünite dağılımlarına bakıldığında geçen yıllarda olduğu gibi 4.ünite Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye’den ağırlıklı olarak soruların yer aldığı, 7.ünite olan Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası ünitesinden ise soru sorulmadığı görülmektedir. Ayrıca savaşlardaki cepheler, ülkelerin coğrafi konumları, harita okuryazarlığının önemi bu yılki sınavda da göze çarpmaktadır. Dersimizin konu ve kazanımlarını iyi kavramış, düzenli konu tekrarı yaparak test çözen öğrencilerimizin zorlanmayacağı nitelikte bir sınavdı.

ÇİĞDEM KARAKAŞ-SOSYAL BİLGİLER BÖLÜM BAŞKANI

İNGİLİZCE : Doğru Zaman Yönetimi ve Dikkat Belirleyiciydi

İngilizce Bölüm Başkanı Tuğba Mumcu, İngilizce Testi İçin "Doğru Zaman Yönetimi ve Dikkat Belirleyiciydi!" yorumunu yaptı. Tuğba Mumcu'nun İngilize test değeryşendirmesi şöyle: 

"2022 LGS’de İngilizce testi soruları MEB müfredat ve kazanımlarına uygundur.

Soruların yayımlanan örnek sorulara benzer ve soruların anlaşılır olduğu görülmüştür. Genel anlamda hedef kazanımlar dengeli ve sarmal bir şekilde test edilmiştir. Soruların genellikle zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu görülmektedir.

Öğrencilerin anahtar kelimeleri göz önünde tutarak; metinlerin bütününü okuyup anlam çıkarmalarını, yorum yapmalarını, ilişki kurabilme becerilerini kullanabilmelerini gerektiren soru çeşitleri sınavda karşımıza çıkmıştır. Soruları, dikkatle okuyup tüm seçenekleri inceleyen öğrenciler bir adım önde olacaktır.

Sorular, öğrencilerin yorum becerileri ile dikkatlerini de ölçmüştür. Öğrenciler verilen metni iyi kavrayarak doğru cevaba ulaşmış, üst düzey düşünme becerilerini kullanmış ve soruları iyi bir şekilde analiz etmiş olmalıdırlar. Zamanı iyi yönetebilen ve dikkatli olan öğrencilerin sınavı başarıyla tamamladığı söylenebilir."

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularıyla ilgili değerlendirmeyi ise Abdullah Al Bayrak yaptı. Doğa Dolajleri Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak, sınavda; Bilgi İçerikli ve Düşünsel Becerilere Dayalı Sorular Ön Planda olduğuna dikkat çekti. Albayrak, soruların sıkılmadan okunabilecek ve anlaşılır olduğunu ifade ederek değerlendirmesini şöyle yaptı:

2022 LGS sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi sorularının ölçme-değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Sınavda yer alan soruların ilk dört üniteden oluştuğu ve ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığı görülmektedir. Soruların, MEB tarafından yıl boyunca yayımlanmış örnek sorularla karşılaştırıldığında zorluk derecelerinin birbirlerine yakın olduğu görülmektedir. Sorular, bilgi içerikli olmakla beraber “her toplumda hurafelere rastlanmasının kaynağının bilgi eksikliği oluşu ve akla uygun yollarla çözüme gidilmemesi” sorusunda olduğu gibi düşünsel becerilere de dayalıdır. Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ön plandadır. İbn-i Sina’nın öğrenciliğinin bir döneminde matematik ile ilgili yaşadığı zorlu süreci nasıl atlattığına dair öğrencileri düşünmeye sevk eden soru, doğal afetlerdeki insan kaynaklı ihmallerin vurgulandığı sorular bunun somut örneğidir. Buna benzer sorularla öğrencilerin dersin amacına uygun çıkarımlar yapması amaçlanmış, ilgi çekici ve merak uyandırıcı ögelerle desteklenerek öğrencilerin soruları keyifle çözmesi hedeflenmiştir. Soruların uzunluk ve kısalıkları ise sıkılmadan okunabilecek şekilde ve anlaşılır tarzdadır.

2022 LGS sınavında din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.